These times ask for a more humble leader

These times ask for a more humble leader

TalentMiles builds on partnerships with a cross-disciplinary and global community of researchers. The most intensive of those partnerships is with the School of Business and Economics in Maastricht, the Netherlands. Professor Wim Gijselaers, Department Chair of...

Frågedriven verksamhetsutveckling

This article was written by Stefan Pålsson and published by Talentmiles   Snabb teknikutveckling, nya konsumtionsmönster och en allt skarpare konkurrens ändrar grundläggande villkor och förutsättningar för de allra flesta yrken, branscher och områden. Ledning och...