Digital kompetensutveckling som driver förändring

En helt ny kombination av lärande i vardagen och digitalt stöd i smarttelefonen ger kraft, tempo och stora kostnadssänkningar i förändringsarbetet. TalentMiles utmanar nu chefs- och personalutbildningen i kunskapsföretagen. Företaget startade under våren 2017 som en spin-off till LearningMiles som arbetar med ledarutveckling och förändringsstöd bl.a. för flera nordiska mediehus.

– Vårt grepp bygger på att deltagarna, t.ex. en grupp chefer, får hjälp med att genast börja pröva på nya sätt att arbeta med sina team och grupper, säger Annika Häggblom, Lärcoach hos TalentMiles. I TalentMiles har vi ersatt skolsittningar och övningar i workshops med nya sätt att jobba på hemmaplan samtidigt som man ingår i ett inspirerande sammanhang med andra.

Till stöd på sin Lärstig i TalentMiles har deltagaren både en webbapp och en Lärcoach. Med hjälp av webappen är det enkelt att anpassa lärstigen till företagets situation, t.ex. att medskapa en ny strategi eller ett nytt kund- eller ledarskapstänk. För deltagaren blir kombinationen av webappen i mobilen och öppen kontakt till Lärcoachen ett oslagbart sätt att personanpassa utbildningen till sin vardag.

Engagera fler – få snabbare förändring till lägre kostnad

Digitaliseringen gör att många fler samtidigt kan delta i en utbildning eller ett förändringsarbete och företaget kan därmed få den kritiska massa som behövs för förändringen

Högpresterande medarbetare blir allt mer medvetna om hur de vill och behöver använda sin tid. Smartare upplägg för utbildningar och förnyelse ger mer tid med familjen. Dessutom är det i allt fler lägen mer värt för en chef att finnas till hands i teamet på hemmaplan än att finnas på ett avlägset konferenshotell. Det är högprio på närvaro och närstöd, säger Annika Häggblom.

Företag som framgångsrikt utnyttjar fördelarna med TalentMiles finns nu i flera branscher i Norden, inte minst kunskapsföretag med mycket decentraliserad verksamhet. Ett spännande exempel är det nordiska och globala automationsföretaget Metso som bygger kapacitet för lärande i lärstigar på 8 månader för projektledare och chefer på 4 kontinenter.

Upptäck TalentMileswebbappen:

youtube.com/watch?v=v0wWPXQtaGA