Avsnitt 20

DRIVPODDEN

GÅR DET ATT BYGGA EN LEVANDE STAD?

-ett samtal med Ralf Blomqvist,
Ann Charlott Hästö & Bo-Magnus Salenius

Går det att bygga en levande stad?

Stadsutveckling var länge planeringsdrivet arbete, det fanns tydliga modeller och processer för politiker och tjänstemän hur man ska gå tillväga. Nu blir vi invånare och konsumenter snabbt vanare att vara delaktiga, att tillsammans med leverantörer kunna skräddarsy produkter och tjänster så att de passar just mig, som dessutom är i ständig förändring. Det leder i städerna till ett ”utvecklingstänk” som engagerar fler och som uppmuntrar till ”kreativa krockar” mellan olika aktörer och intressenter. Vanan att vi som stad och kommun ”utvecklar för” ersätts allt oftare av nödvändigheten ”utveckla tillammans med”.

Ann-Charlott Hästö, arkitekt, och Ralf Blomqvist, kundtänkare, jobbar i flera städer med det nya interaktiva sättet att ”göra” utveckling. I Drivpodden berättar de om sina erfarenheter i en intervju med Bo-Magnus Salenius.

DRIVPODDEN OM LEDARSKAP

Annika Häggblom och Bo-Magnus Salenius  bjuder in gäster som brinner för att diskutera ledarskap.