DRIVPODDEN

OM LEDARSKAP

Avsnitt #22: Vad händer med välfärden?
”Man tar sig an förändringsarbetet som om välfärden vore en massabrik eller ett stålverk, när vi pratar om en expertorganisation som borde ha användaren i centrum.” 

Vi hann knappt vänja oss med nya välfärdsområden, med pinfärska strategier och ambitiösa förändringsprogram, innan det brakade loss. Vad händer egentligen, varför, och kan vi göra nåt åt det? Ralf Blomqvist, strateg och kundtänkare, pratar med Bo-Magnus Salenius om vådan av ett förändringsarbete som bygger på struktur och resurser i stället för att utgå från användare och lärande. Och på slutet spekuleras det lite kring vad som händer härnäst.

Hur går dina tankar kring välfärdens framtid? Kontakta oss på ralf.blomqvist[at]main.se.

Avsnitt #21: Vad är en medmänsklig organisation?

”Vi måste hitta mänskligheten i den hårda världen som har prioriterats. Där det ska göras strategier och planer, och lagar ska följas. Naturligtvis ska allt det här ske, men inte på bekostnad av människan som gör det här jobbet varje dag.”

I dagens avsnitt talar vi med Pia Hotanen, som berättar mera om varför Pargas valt stärka medmänskligheten i sin organisation och vad det betyder i praktiken att jobba i en medmänsklig organisation. Pia jobbar som projektkoordinator för välfärdsfrågor och arbetshälsa inom Pargas kommun och delar med sig sina erfarenheter och synpunkter kring hur hon, tillsammans med sina kolleger, valt att närma sig förändringen mot en medmänskligare organisation.

Om du har frågor, kommentarer eller vill fortsätta diskussionen, kan du alltid vara i kontakt med oss på camilla.alper[at]talentmiles.pro.

Avsnitt #20: Går det att bygga en levande stad?
Går det att bygga en levande stad?

Stadsutveckling var länge planeringsdrivet arbete, det fanns tydliga modeller och processer för politiker och tjänstemän hur man ska gå tillväga. Nu blir vi invånare och konsumenter snabbt vanare att vara delaktiga, att tillsammans med leverantörer kunna skräddarsy produkter och tjänster så att de passar just mig, som dessutom är i ständig förändring. Det leder i städerna till ett ”utvecklingstänk” som engagerar fler och som uppmuntrar till ”kreativa krockar” mellan olika aktörer och intressenter. Vanan att vi som stad och kommun ”utvecklar för” ersätts allt oftare av nödvändigheten ”utveckla tillammans med”.

Ann-Charlott Hästö, arkitekt, och Ralf Blomqvist, kundtänkare, jobbar i flera städer med det nya interaktiva sättet att ”göra” utveckling. I Drivpodden berättar de om sina erfarenheter i en intervju med Bo-Magnus Salenius.

Avsnitt #19: Eftertänksamt driv

“—Jag är otålig och så är jag inte alls nostalgisk. Det betyder inte att jag är historielös, bara att jag inte längtar tillbaka till nåt utan är framåtblickande. Och jag har alltid förlitat mig på att det finns andra mänskor runt mig, alltid funnits i olika team och lag som präglat mig.”

I det här avsnittet av Drivpodden möter vi Anna Forth som beskriver och reflekterar över sitt lågmälda, reflekterande och konstruktivt drivande ledarskap och den erfarenhetsresa som  fört henne hit. Anna är redaktionschef på Svenska Yle och har det övergripande ansvaret för ledarskapet för 160 personer och med det för innehållet i en stor del av verksamheten.

“— Visst fanns det en tid när jag trodde att jag som ledare behövde veta allt. Och jag minns hur en erfaren kollega efter ett möte berättade för mig att jag inte behöver ha svar på alla frågor utan också kunde göra mer av att lyssna.”

Avsnitt #18: Att bearbeta positiva och negativa konflikter i arbetet

Konflikter kan vara både positiva och negativa. Ideella konflikter främjar  uppkomsten av nya idéer och sporrar medarbetarna att utveckla sig själva och varandra.

I värsta fall, då konflikter blir problem, kan de förgifta hela arbetsgemenskapen. Osäkra tider fungerar som en bra grogrund för konflikter på arbetsplatsen. Små vardagliga konflikter som tidigare känts obetydliga blossar upp och nya konflikter uppstår lätt.

I detta avsnitt av Drivpodden utforskar vi hur det går att förebygga konflikter i teamet, hur man kan jobba med konstruktiva konflikter och vad man kan göra åt en konflikt som redan uppstått?

Som gäst har vi med oss Carola Lindholm-Gerlin. Hon leder utvecklingsföretaget Carolin AB och har 26 års erfarenhet av arbete som konsult och utbildare inom teamarbete, ledarskap, konflikthantering och organisationsutveckling.

Avsnitt #17: Mening på distans?
Tiden vi upplever nu är tärande. I det här samtalet frågar vi vår gäst Ralf Blomqvist om vad året med pandemin —så här långt — gjort åt upplevelsen av mening och betydelse alla behöver i arbetet. Och vad har han för tips till någon som söker mer mening i tillvaron nu?

”Om man skulle tillsätta en “haverikomission”  …så är det väl så att distansarbesformatet är en bidragande orsak. Det är jättesvårt att skapa nya kollektiva betydelser i Zoom. Men jag tror det finns något som går bortom att vi jobbar digitalt på distans. Det är att vi saknar sammanhang, möten, där vi utsätter oss för det nya. Vi blir inte ”störda” i vårt sätt att vara som man kanske blev under arbetsdagar före pandemin. Det här gäller speciellt människor utvecklingstunga jobb, som vant sig vid att mest jobba interaktivt och utåtriktat med många”

Ralf Blomqvist är kundtänkare, ledarskapssrådgivare,företagare och författare. Han har hjälpt många ledare förstå i hur hög grad våra situationer och sammanhang, mer än uttalade behov, påverkar vad vi som människor, som kunder och medarbetare, uppfattar som meningsfullt och betydelsefullt och vill konsumera och använda vår tid till. Under året med pandemin har han lyhört reflekterat över vad som sker med de tidigare så tydliga sammanhangen  ”arbete” och ”ledig tid”.

”Jag har själv försökt konfrontera mig genom att tvinga mej att träffa mänskor som funderar på andra saker än jag själv gör. Därtill tror jag många ledare skulle ha nytta av att vara mera intresserade av vad deras medarbetare  gör på fritiden för att bättre förstå vad folk gör för att bygga betydelse.”

Avsnitt #16: Mellan det gamla och det nya - Ett samtal om att byta jobb och om att lära av ett svårt år
”Min uppgift som ledare är att skapa forum där vi lär oss tillsammans och får impulser utifrån, och där vi tillsammans försöker upptäcka vad som är väsentligt för vår organisation. 

…Min erfarenhet är att när man hela tiden har den här ”diskussionen” på gång, så är man väldigt snabb sedan när det dyker upp viktiga utmaningar och problem som ska lösas. Med teamets styrka och med att ha ett gemensamt ”språk” så hittar man snabbt de rätt åtgärderna.” 

– Heidi Backman

Det nya avsnittet av Drivpodden handlar om tankar och  känslor man får när man reflekterar över att man ska byta jobb. Vad är det man ”kan” och lärt sig, och ”vem” och hurdan är man professionellt och som ledare, egentligen? Och hur ska man tänka, förresten, när man reflekterar över ett så jobbigt år som det som nu tar slut?

Gäst i zoomstudion är Heidi Backman, bildningsdirektör i Grankulla Stad och ledare för ett erkänt driftigt och experimenterande team av lärproffs. I början av det nya året kommer Heidi att lämna jobbet för ett nytt i Åbo Akademi och i Drivpodden får du höra hur hon tänkt kring det nya och kring det snart gamla året 2020.

Avsnitt #15: Hur utvecklar man kreativitet och mod i jobbet?

“Man måste träna på att vara modig. Det kanske låter som att jag är en modig person, men det har jag inte varit från början.”
– Johanna Juthborg

Den här gången diskuterar vi mod och kreativitet i Drivpodden. Hur blir man modigare och hur kan man hjälpa sitt team att vilja och våga testa nytt och lära av varandra i jobbet? Det talas mycket om försökskultur och ständig utveckling, men hur “låter det” egentligen i ett team där alla vågar försöka, misslyckas och lära sig tillsammans?

Gäst hos lärcoachen Annika Häggblom är Johanna Juthborg, enhetsledare på äldreboendet Lärknäs och Annahemmet i Korsnäs kommun. Johanna var deltagare på Kommunens ledarstig, ett förändrings- och utvecklingsprogram som samlade över 80 ledare från fyra olika kommuner under hösten. I Drivpodden reflekterar Johanna över sina främsta insikter från Ledarstigen och hur hon själv resonerar kring lärande och utveckling i jobbet. Hur kommer man igång med ett kreativt utvecklingsarbete och vad innebär det egentligen att vara modig?

Avsnitt #14: Hur har man blivit det man är i jobbet?
“Min utveckling har gått från expert till generalist och då upptäcker man nog att man är fullständigt beroende av andra!”
– Patrik Nygrén

I detta avsnitt av Drivpodden diskuterar vi frågan om hur man blivit den man är i jobbet? Är det generna, föräldrarna, erfarenheterna, utbildningen eller kanske kollegerna man ska tacka eller skylla på? Och framöver då? Går det att utveckla sig t.ex. om man jobbat på som ledare några år, eller är det bara att ”gilla läget”? Och hur svårt är det att hjälpa andra att utvecklas?

Gäst hos Bo-Magnus Salenius i Drivpodden Live är Patrik Nygrén, omtyckt stadsdirektör med ”driv”, från Pargas. I samtalet hör du honom berätta om sin kunskaps- och ledarresa såhär långt. Hur förklarar han att han blivit som han blivit och jobbar som han gör? Hur vill han jobba framöver, hurudan ledare vill han bli framöver och hur har han kommit till den insikten?

Avsnitt #13: Att ha driv, att bry sig

Gäst hos Ingrid Biese och Bo-Magnus Salenius är Ann Charlott Hästö, arkitekt, företagare och drivkraft i många sammanhang.

Frågorna är många: Varifrån kommer drivet, vad är det som får en människa att gå igång, segt hålla ut och ständigt ta sig an nya utmaningar? Vilken betydelse har andra människor, ”nätverket” och den fysiska platsen där man verkar? Och hur hanterar man stunderna när man kanske märker att man gått fram för ”drivande” och kanske till och med själv blivit lite trött av sitt driv?

Avsnitt #12: Vad har vi lärt oss om arbetet och oss själva?
För att göra tillvaron, arbetsvardagen begriplig och meningsfull behöver vi reflektera både själv och tillsammans med andra. Det gäller inte minst i exceptionella tider.  

I det här avsnittet av DRIV-podden diskuterar Ingrid Biese, Annika Häggblom och Bosse Salenius frågor som hjälper oss att reflektera och att forma insikter om vardagen vi upplevt och vårt eget beteende.

Avsnitt #11: Vart för samhällsutvecklingen ledarskapet?
I årtiondets sista avsnitt försöker Ingrid Biese, Bosse Salenius och Jens Berg paketera ihop 2010-talet. Vilka är de fenomen som definierar det gångna decenniet? Och vart har det fört ledarskapet?

Vi plockar även fram kristallkulan och resonerar kring vilka delar av ledarskapet som blir ännu viktigare under 2020-talet. Och så ger vi tips på nyårslöften som alla ledare och chefer kunde uttala inför det nya decenniet.

Avsnitt #10: Vad är ett självstyrande team?
Vi hör ofta rosenröda beskrivningar av det idela jobbet. Det handlar om passion, kreativitet, självförverkligande, härliga kolleger och autonomi.

Men vad händer när vi lägger till de rutinmässiga uppgifterna som finns med i de flesta jobb? Kan ett team vara självstyrande också när den rosenröda bilden får grå nyanser? Och vilken roll spelar ledaren då?

Annika Häggblom, Ingrid Biese, Bosse Salenius och Jens Berg försöker reda ut svaren på de här frågorna. (Och så får vi höra om chefen vars viktigaste uppgift är att köpa bananer till sitt team.)

Avsnitt #9: Om att uppleva och utforska tillsammans
Augusti betyder ofta uppstart och ibland också nystart. Hur skapar man en lustfylld och inspirerande start som får hela teamet att engagera sig?

Ingrid Biese, Annika Häggblom, Bosse Salenius och Jens Berg går igenom både lyckade och mindre lyckade erfarenheter av att inleda arbetet på hösten.

Varför är det avgörande att utforska saker tillsammans? Varför glömmer vi så ofta bort kunden? Och varför tror vi att omedelbar effektivitet ger det bästa resultatet?

Den här podden är en del av tjänsten Proffs, som du hittar på proffs.me.

Avsnitt #8: Har det gått inflation i begreppet coachning?
I dag ska alla coacha! Till och med lärarna och armépersonalen ska använda coachande grepp. Har det börjat coachas så mycket att coachningen tappat sin ursprungliga betydelse?

Ingrid Biese, Annika Häggblom, Bosse Salenius och Jens Berg försöker reda ut begreppen. Vad är coachning? Hur skiljer det sig från att facilitera? Och är delat ledarskap och coachning samma sak?

Proffspodden är en del av tjänsten Proffs, som du hittar på proffs.me.

Avsnitt #7: Varför behöver vi avslut?
Varför känner vi att allt ska vara klart till semestern? Vad kan man som ledare göra för att ge teamet ro att åka på semester? Hur kan man göra ett avslut utan att saker är avslutade?

Ingrid Biese, Annika Häggblom, Bosse Salenius och Jens Berg samtalar kring stress, semester och bokslut.

Proffspodden är en del av tjänsten Proffs, som du hittar på proffs.me.

Avsnitt #6: Hur kan vi jobba mera hållbart?

Bosse och Jens  gästas i det här avsnittet av forskaren och författaren Ingrid Biese som just nu är aktuell med boken Opting Out and In. Det är en bok som handlar om att hoppa av från det nuvarande jobbet för att hoppa över till något nytt. Allt fler av oss går omkring med tanken på att börja göra något annat.

Hur ska man som ledare tackla den här situationen?

Podden Bosse och Jens produceras av FEI Talent och Montem.

Avsnitt #5: Vilka delar krävs i ett högpresterande team?

I det här avsnittet av ledarskapspodden Bosse & Jens gästas vi av ledarskapsutvecklaren och författaren Patrick Furu och vi diskuterar bilden av ledarskapet.

Patrick Furu har gjort sig känd som en föregångare med att använda jazzbandet som en modell eller metaforisk bild för en modern organisation och ett modernt ledarskap.

Vem spelar solo och vem är bas? Som vanligt utlovas många frågor och ännu fler svar.

Podden Bosse & Jens produceras av FEI Talent och Montem.

Avsnitt #4: Är det nödvändigt att veta hur bra man är?

Är det nödvändigt att veta hur bra man är? I det här avsnittet resonerar Bosse och Jens kring återkoppling och feedback.
Vad är värre: Att inte alls få återkoppling på jobbet eller att få idel lovord för det man gör? Bosse drar en lans för att själv söka återkoppling medan Jens uppmanar till att vända blicken framåt i stället för bakåt i en återkoppling.

Vad är viktigast för dig i en återkoppling?

Podden Bosse och Jens produceras av FEI Talent och Montem.

Avsnitt #3: Hur accelererar man förändringen?

Denna vecka tar vi oss an den klassiska ledarskapsfrågan: Hur kan man göra en förändring snabbare? I det här avsnittet drar vi en lans för att komplettera kvantitativa siffror med mjukare kvalitativa metoder. Först när en medarbetare själv upplever något så tror hen på det.

Men hur får man som chef det att hända?

Podden Bosse och Jens produceras av FEI Talent och Montem.

Avsnitt #2: Får en chef ha egna idéer?

I det här avsnittet diskuterar vi om en chef ska driva sina egna idéer eller inte. Bosse tycker att en sund arbetsplats ska tåla idéer från alla håll och kanter medan Jens säger att de konkreta idéerna helst ska komma från de som sedan ska förverkliga dem.

Hur hänger en idé ihop med en strategi? Är det själva idén som blir strategin?

Podden Bosse och Jens produceras av FEI Talent och Montem.

Avsnitt #1: Vart är ledarskapet på väg?

Bosse Salenius och Jens Berg benar ut vad delat ledarskap betyder. Bosse ger konkreta tips på hur man kan ta i bruk ett nytt ledarskap och Jens ger exempel på när det alla gånger inte är så enkelt att få med sig sin organisation i förändringen. 

Podden Bosse och Jens produceras av FEI Talent och Montem.