TALENTMILES  TALKS

EPISODE 7

FRÅN KLASS- OCH KONFERENSRUM TILL DIGITALA RUM

Hur klarar skolan och näringslivet av omställningen från klass- och konferensrum till det digitala rummet?

Inte var det många av oss som kunde förutsäga att förutsättningarna att bedriva kompetensutveckling och utbildning så drastiskt skulle förändras av ett virus! Vi var alla övertygade om vikten av att samlas i klassrum och konferensanläggningar om något lärande skulle ske. Omställningen har påtvingat oss till en ”pedagogisk distansering” och ny utmaning hur det är att gå från att fysiskt mötas i konferensrum och klassrum till det digitala.

Utbildningsinstitutioner, företag och leverantörer av traditionella upplägg av utbildningskoncept, med tyngdpunkt att fysiskt träffas, har nu prövat på att möta de här nya förutsättningarna under våren och sommaren. Lärandet och pedagogiken må vila på samma grund, men den digitala kanalen ger oss på gott och ont nya utgångspunkter. Vilka erfarenheter och slutsatser kan vi använda oss av inför ny uppstart av höstterminen och tertial 4 i våra företag.

Med Thomas Spjuth Eriksson som samtalsledare får vi höra Heidi Backman, Victor Svensson och Ola Andersson tala om sina perspektiv och dagsfärska erfarenheter om distansutbildning både från skolan och näringslivet, med internationella utblickar från Finland, Frankrike/Schweiz och Sverige.

TALENTMILES TALKS

TalentMiles Talks is a podcast with and by the TalentMiles team, including occasional, inspirational guests. Join us as we ruminate about topical questions related to leadership, learning, change and any other issue we feel passionate about.